Feedback

Tel: +48603527751

biuro@pokonaj-bariery.pl

Dofinansowanie

O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych można ubiegać się w lokalnych placówkach PCPR, MOPS lub MOPR. Można uzyskać nawet do 80% wartości transportera schodowego. Aby uzyskać dofinansowanie należy zebrać następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu takiego sprzętu medycznego.
  2. Fakturę pro forma na sprzęt medyczny, która musi zawierać całkowitą wartość produktu z wyszczególnionym dofinansowaniem wynoszącym 80% ceny brutto.
  3. Oświadczenie o dochodach miesięcznych osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
  4. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  5. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (są dostępne w placówkach PCPR, MOPS i MOPR).
  6. Numer NIP.

Dokumenty te należy dostarczyć do najbliższej placówki PCPR, MOPS lub MOPR. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznaniu dofinansowania należy podpisać umowę w placówce PCPR, MOPS lub MOPR, następnie dokonać zakupu sprzętu opłacając część własnego udziału, która była ustalona w umowie. Wówczas trzeba odebrać od sprzedawcy fakturę informującą o wpłacie udziału własnego i dostarczyć ją do placówki PCPR, MOPS lub MOPR oraz fakturę VAT lub rachunek w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy w ramach dofinansowania do sprzętu.