Schodołaz gąsienicowy Dragon DW-11d

9.150,00

Opis

dwwcl1Funkcje techniczne
1. Dla szpitali, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, karetek pogotowia ratunkowego, rodzin do transportu pacjentów po schodach.
2. Transporter schodowy jest używany głównie w budynkach do transportu pacjentów po schodach
3. Bardzo szeroki system przesuwny, zapewniający bezpieczniejsze i łatwiejsze przenoszenie.
4. Materiały, z których wykonany jest transporter, wykonane są z wysokowytrzymałego stopu aluminium.
5. Rozmiary kółek podnośnika schodowego: 20 mm
6. System przesuwny regulowany, użytkownik może regulować szerokość.
7. Drążek do podnoszenia o różnych pozycjach pomaga operatorowi o dowolnej wysokości w poruszaniu się po schodach.
8. Dostępne dwa popularne kolory: opcja
A. opcja niebieska, żółta, czarna
B. zielony

 

Produkt jest wyrobem medycznym. Producentem schodołazu jest firma Firma Dragon Industry (ZJG) Co., Ltd. Dystrybutorem w Polsce jest Active Przemysław Chudyk
ZASTOSOWANIE
Schodołaz jest przeznaczony do przewożenia niepełnosprawnych pasażerów po schodach. Umożliwia bezpieczne i bezproblemowe poruszanie się po schodach zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz.
PRZECIWWSKAZANIA
Schodołazu nie wolno używać gdy osoba obsługująca nie została przeszkolona/ poinstruowana o produkcie, nie ukończyła 16 lat oraz jeśli osoba niepełnoletnia, pow. 16 lat pozostaje bez nadzoru. Nie wolno używać schodołazu jeśli osoba obsługująca nie posiada zdolności fizycznych i umysłowych do bezpiecznego obsługiwania urządzenia. Wyrób należy stosować wyłącznie w warunkach zgodnych ze specyfikacją techniczną.
INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU
Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku z urządzenia, ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z produktu oraz ryzyko kolizji np. ze ścianą, związanej z  przemieszczaniem się. Możliwe jest ryzyko uwięzienia luźnych części garderoby między ruchomymi elementami urządzenia.